VISIE
 
 

Charlie Chaplin in Modern Times
Visie
Is IT het toverwoord om al uw business problemen op te lossen? Gebraden duiven vliegen niemand in de mond. Daar moet u zelf wel wat voor doen!

Veel IT projecten lukken gedeeltelijk of mislukken omdat opdrachtgevers tijd, kennis en ervaring missen om de resultaten van deze IT projecten op de juiste wijze te implementeren.

Er zijn talloze consultancy bureaus die IT projecten kunnen uitvoeren of organisatie veranderingen kunnen aansturen. Maar er zijn slechts weinig bureaus die vanuit bedrijfsdoelstellingen en op basis van een business case succesvol een IT implementatie kunnen begeleiden.

BiTiS Consultancy is er op gericht, middels haar eigen methode, business doelstellingen, met behulp van IT oplossingen, succesvol te implementeren. BiTiS Consultancy biedt een pragmatische, op ervaring gebaseerde, methode aan dit op een gestructureerde wijze aan te pakken.

Organisaties willen kosten beheersen, processen verbeteren, productiviteit verhogen. Dit zijn complexe veranderingen. De ideeën en plannen worden gemaakt, het budget wordt gereserveerd. Veelal worden voor dit soort veranderingen nieuwe IT oplossingen gezocht of bestaande IT systemen aangepast.

Deze verandering moet ook doorgevoerd worden. BiTiS Consultancy denkt dat dit het moment is waarop veel projecten mislukken. In de ogen van de opdrachtgever is het implementeren van een nieuwe IT oplossing of de aanpassing van de bestaande systemen het middel om de verandering door te voeren en wordt alle nadruk gelegd op het IT-project.

Maar het IT project alléén is niet de oplossing. De juiste oplossing is hoe de IT oplossing wordt doorgevoerd en gebruikt door de organisatie; op welke wijze bedrijfsprocessen worden aangepast; hoe reorganisaties worden doorgevoerd; op welke wijze de organisatie voorbereid wordt op de verandering; de wijze waarop mensen getraind worden. Vergelijk het maar met een autocoureur die een nieuwe, snellere raceauto krijgt; alléén een nieuwe, snellere auto wil nog niet zeggen dat je kampioen wordt. De monteurs moeten weten hoe met de auto om te gaan, er moeten nog vele testrondjes gereden worden voor dat exact duidelijk is hoe de auto afgesteld moet worden; de coureur moet leren rijden met de auto; de wedstrijdtactiek moet mogelijk aangepast worden. M.a.w. er moeten een heleboel zaken om de auto heen veranderen, wil het optimale resultaat uit de nieuwe, snellere auto gehaald worden. Geldt dit ook voor uw organisatie? Waarom denken veel organisaties dan dat met het kopen van een nieuwe, snellere auto, je plotseling kampioen wordt? Waarom denken veel organisaties dat met het bouwen en implementeren van een nieuwe IT oplossing de bedrijfsdoelstellingen behaald gaan worden?

Tussen denken en doen
Daar zit de uitdaging voor veel bedrijven. Het bedenken lukt meestal nog wel, maar het doen is vaak het lastigst. Het is niet voor niets dat veel projecten mislukken ondanks dat de plannen er fantastisch mooi en goed uitzagen. BiTiS Consultancy is er van overtuigd dat veel projecten mislukken omdat de nadruk op de techniek, de IT oplossing komt te liggen. Uit evaluaties is gebleken dat bij projecten die mislukte, 80% à 90% van het budget ging zitten in IT. Andere analyses hebben duidelijk gemaakt dat succesvolle projecten tussen de 40% en 60% besteden aan het IT en het overige budget gebruikt wordt voor de verandering in de organisatie. IT implementaties zijn complexe organisatie veranderingen en veel bedrijven onderschatten dit. Vaak uit onwetendheid omdat ze de ervaring missen of omdat ze niet weten hoe dit soort organisatieveranderingen doorgevoerd moeten worden.

Onze oplossingen
Alle BiTiS oplossingen hebben één eigenschap gemeen: de doelstellingen en organisatie staan centraal, niet het IT project. Het is niet hoe snel de auto kan rijden, maar hoe snel de chauffeur met de auto kan rijden en op welke wijze het team om de auto heen zo optimaal mogelijk kan ondersteunen. Techniek mag nooit leidend zijn; de bedrijfsdoelstellingen staan voorop, techniek ondersteunt en volgt. BiTiS biedt haar diensten conform deze filosofie aan.

De volgende diensten worden aangeboden door BiTiS Consultancy:

Implementatie Management
Implementatie Management BiTiS Consultancy heeft de BiTiS Implementatie Methode (BIM) ontwikkeld welke gericht is op het realiseren van business doelstellingen met behulp van het ontwikkelen en implementeren van IT oplossingen. De BIM is geen rocket science, maar een verzameling van best practices, samengebracht in één methode.

Programma Management
Een programma is in de visie van BiTiS Consultancy een beleidsplan uitvoeren met behulp van diverse projecten over een langere periode. Gedurende deze reis worden de strategische doelstellingen bekeken in het licht van de veranderende omgevingsfactoren en de situatie op dat moment. BiTiS Consultancy biedt verschillende diensten aan dit beleidsplan uit te voeren.

Project Management
Project Management wordt in de ogen van BiTiS Consultancy nog wel eens verward met een goede planning maken en goed met project management tools kunnen werken In de ogen van BiTiS Consultancy is project management meer. BiTiS hanteert 4 kernbegrippen waarbinnen een project bestuurd wordt:
  • Schatten en plannen
  • Rapporteren en communiceren
  • Bewaken en corrigeren
  • Feedback en verwachtingsmanagement
BiTiS Consultancy biedt de volgende projectmanagement diensten aan:
  • management van projecten
  • project audit
  • risico analyse
  • project plan review
  • opdrachtgever ondersteuning aansturing projecten
  • opstellen plan van aanpak en projectplan

Opdracht Management
Veel projecten worden extern uitbesteed, vaak tegen een vaste prijs. Dit betekent niet dat u als opdrachtgever achterover kunt gaan zitten. Kent u de volgende "truc": veel IT consultancy bedrijven calculeren scherp, alleen de hoogst noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd, vaak tegen een "laag" uurtarief. Maar op het moment dat de opdrachtgever extra wensen heeft of haar verplichtingen binnen het project niet na kan komen, dan gaat de kassa rinkelen. Plots zijn de uurtarieven 2x zo hoog en wordt goedkoop duurkoop. Veel consultancy bedrijven gebruiken een "goedkope offerte" om een voet tussen de deur te krijgen. Eenmaal binnen, kunt u er bijna niet meer vanaf komen. BiTiS Consultancy heeft ruime ervaring bij het aansturen van externe opdrachtgevers en kan ervoor zorgen dat externe consultancy bedrijven conform oorspronkelijke afspraken leveren en géén kans krijgen u een been uit te draaien.

Project Portfolio Management
BiTiS Consulting beschouwt Project Portfolio management als het managen van diverse projectmanagers en de projecten die zij aansturen. Goed beschouwd is een Project Portfolio Manager de baas van de projectmanagers. BiTiS Consulting kan voor opdrachtgevers de rol van Project Portfolio Manager op zich nemen. In deze functie worden de voortgangsgesprekken gedaan, de rapportages gecontroleerd, de financiën bewaakt, risico management en er wordt voor zorggedragen dat het project in het spoor van de business doelstellingen blijft. Een andere rol voor de Project Portfolio Manager is het rapporteren en communiceren op basis van de vastgestelde KPI's (Key Performance Indicatoren). Eveneens kan BiTiS Consulting u helpen met het implementeren van project management methode en project management tools.

Verander Management
Misschien wel de moeilijkste rol die binnen een organisatie in te vullen is. Veranderingen doorvoeren is een lastig proces en daarnaast fungeert de verandermanager vaak als kop van jut. De uitdaging voor een verandermanager is hoe veranderingen op een gestructureerde wijze aan te sturen. Veranderingen zijn vaak ongrijpbaar, complex en niet altijd concreet. BiTiS Consulting heeft een aanpak waarin in een complex landschap de veranderingen zichtbaar en concreet gemaakt worden en daarbij stap voor stap de veranderingen, conform de daarvoor vastgestelde doelstellingen, doorgevoerd worden.
home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign