VERANDER MANAGEMENT
 
 
 

U laat uw medewerker toch niet in de kou staan?
De uitdaging van Verander Management
Misschien wel de moeilijkste job die er is. Hoe krijg je de organisatie zover dat ze op een andere manier gaan werken. Mensen zijn van nature bang om te veranderen.

Veranderen betekent een onbekende en onzekere situatie waarin gewerkt moet worden. Medewerkers worden uit hun comfort zone gehaald, lokale machtsblokken worden doorbroken. Over het algemeen tonen medewerkers vaak flink weerstand tegen de gemaakte plannen. Termen als: "waarom moet het anders, het gaat toch goed zo" worden vaak gehoord. Veranderen wordt vaak gezien als het overwinnen van weerstand in de organisatie. Verandermanagers zijn vaak ook de kop van jut. Zij voeren de verandering door, met hen worden medewerkers geconfronteerd als zaken veranderen.

Veranderen is vaak ook complex: reorganisaties, nieuwe manier van werken, nieuwe IT systemen, nieuwe procedures, nieuwe managers.

Hoe kan een structuur worden geschapen in deze onoverzichtelijke situatie en hoe kan je er voor gezorgd worden dat de organisatie op een positieve manier meewerkt?

Succesfactoren bij veranderingen
BiTiS Consulting is er van overtuigd dat de volgende activiteiten uitermate belangrijk zijn bij het doorvoeren van veranderingen:
  • Communiceren. Als organisatie kan je nooit genoeg communiceren. Indien mensen niet weten wat er aan de hand is of gaat gebeuren, gaat de tamtam zijn werk doen. Allerlei geruchten gaan er in de organisatie rondzingen, vaak worden zaken overdreven. Dit creëert een negatieve stemming binnen de organisatie, wat kan leiden tot een situatie waarin mensen niet meewerken omdat ze niets of niemand meer geloven en de waarheid vermengd is met allerlei verzinsels.
  • Samen doen. Niets is lastiger voor een organisatie wanneer je in een wij-zij situatie terecht komt. Uw medewerkers tonen een houding van "we horen het wel, het zal onze tijd wel duren". Als u medewerkers deze houding hebben, dan is het heel lastig de verandering snel door te voeren. U zal het gevoel krijgen aan een dood paard te trekken. Daarom is het essentieel dat u uw medewerkers meekrijgt. Ervaring leert dat je allerlei typen medewerkers ziet in bedrijfsveranderingen: van oppositie tot afwachtend tot voorstander. Met de voorstanders moet u aan de gang, zij kunnen de verandering in gang zetten, implementeren en versnellen. Stel deze medewerkers (deels) vrij van hun dagelijkse werkzaamheden en zorg voor de juiste beloning bij succes!
  • Luisteren. Het komt vaak voor dat veranderingen mislukken omdat er een perceptie in de organisatie leeft, welke niet overeenkomt met uw waarneming. Daarom luister goed naar wat uw medewerkers u vertellen. Organiseer enquêtes, vergaderingen, webpolls etc. Doel van dit soort activiteiten: hoe denkt de organisatie, heb ik wel het juiste beeld wat de problemen zijn, hoe wordt door de organisatie de situatie beleefd? Neem deze waarnemingen serieus en verifieer deze waarnemingen met collega's of laat een second opinion uitvoeren. Stem uw veranderingsbeleid af op deze waarnemingen en blijf regelmatig luisteren wat de organisatie u te vertellen heeft. Als u uw medewerkers serieus neemt, dan nemen uw werknemers u serieus.
  • Neem de tijd. De meeste mensen kunnen maar een beperkte hoeveelheid veranderingen tegelijk aan. Spreid de veranderingen over de tijd en bepaal op basis van prioriteiten welke veranderingen het eerst doorgevoerd moeten worden. Als u de weg van de geleidelijkheid volgt, zal u zien dat de organisatie veranderd, zonder dat ze het zelf doorhebben.
  • Veranderen kost tijd en geld. Te vaak wordt gedacht dat bepaalde zaken vanzelf zullen gaan. Bijna altijd wordt er te weinig tijd en geld uitgetrokken om veranderingen op een goede manier door te voeren in een organisatie. Werk planmatig, breng alle uit te voeren activiteiten in kaart en schat in hoeveel tijd deze activiteiten gaan kosten. Ga niet bezuinigen op de diverse onderkende activiteiten zonder zeker te weten of dit wel mogelijk is. Ervaringscijfers leren dat ongeveer 50% van een budget besteed wordt aan het doorvoeren van de verandering in de organisatie.
Verandermanagement Diensten
BiTiS Consulting biedt de volgende diensten aan op het gebied van verandermanagement:

Change Manager
BiTiS Consulting kan namens uw organisatie de verandering doorvoeren in de organisatie. Samen met u zetten we een plan op langs welke de verandering vorm gegeven gaat worden. Dit plan stellen we op a.d.h.v. van een standaard aanpak. Naast het doorvoeren van de verandering, meten we de voortgang op basis van KPI's welke van te voren vastgesteld zijn.

Audit en Review
BiTiS Consultancy beschikt over een Verandermanagement Audit en Review methode. A.d.h.v. vragenlijsten wordt een veranderingsproces op verschillende aspecten volledig doorgelicht. Het resultaat is een score afgewogen tegen een standaard benchmark. Op basis van deze score worden aanbevelingen gedaan om het veranderingsproces eventueel bij te stellen.

Risico Analyse
A.d.h.v een checklist worden alle onderdelen van het veranderingsproces onder de loep genomen. De uitkomst van de risico analyse is een risico barometer (red, amber, green). A.d.h.v. deze score worden aanbevelingen gedaan hoe risico's beheerst kunnen worden.

Ondersteuning opdrachtgever bij het aansturen en beheersen van een veranderingsproces
Als verantwoordelijke voor een veranderingsproces heeft u zo nu en dan behoefte aan een stuk feedback. BiTiS Consulting kan als een klankbord acteren om te toetsen of het veranderingsproces conform plan verloopt of te sparren op welke wijze bepaalde aspecten van het veranderingsproces anders vormgegeven kunnen worden. BiTiS Consulting heeft ruime ervaring met veranderingsprocessen en organisaties kunnen deze kennis gebruiken als input en klankbord voor hun eigen veranderingsprocessen.

home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign