QUICK SCAN
 
 
 
 
Quick Scan
BiTiS Consultancy kan voor u een analyse (Quick Scan) over uw project(en) doen. In deze Quick Scan gaan wij a.d.h.v. een vragenlijst na wat de status van het project is. Deze Quick Scan kan gedaan worden voordat een project opstart, tijdens de opstartfase van een project of in de uitvoeringsfase van een project. De Quick Scan belicht vele aspecten van een project; een kort overzicht:

 • Communiceren: in hoeverre is uw organisatie voorbereid op de veranderingen die het project met zich meebrengt?
 • Meten: worden de doelstellingen uit de business case gehaald?
 • Veranderen: worden bedrijfsprocessen aangepast opdat een optimaal rendement uit het project gehaald wordt?
 • Ontwerpen: hoe stevig staat het fundament onder het project?
 • Ontwikkelen: wordt de oplossing op een degelijke, effectieve manier gerealiseerd?
 • Ondersteunen: heeft u een goed inzicht in de kwaliteit, voortgang, kosten van het project?
De Quick Scan duurt ongeveer 1 uur. De uitkomst van de Quick Scan is een score welke vergeleken wordt met een benchmark. A.d.h.v. deze score wordt een voorspelling gedaan over de succeskansen van het project en wat er gedaan kan worden om het project bij te sturen (indien nodig).

Voorbeeld van de uitkomst van een Quick Scan:Ieder onderdeel uit deze grafiek wordt één niveau dieper uitgelicht.

Voorbeeld "communiceren":In dit voorbeeld worden de volgende conclusies getrokken:

 • M.n. op het gebied van communicatie schiet het project tekort.
 • Belangrijkste oorzaak: niet goed nagedacht over de strategie en onvoldoende terugkoppeling vanuit de organisatie.
 • Advies: evalueer en stel (nieuw) communicatiestrategie op. Breng de feedback vanuit uw eigen organisatie in kaart en neem dit mee in de strategie.
 • Na opstellen (nieuwe) communicatiestrategie, stel de communicatiematrix en het communicatieplan bij.

Voordelen van de Quick Scan:

 • Efficiënt: in ongeveer 1 uur tijd heeft u het project volledig doorgelicht.
 • Effectief: op basis van een score, kunt u vergelijken met de benchmark en het ideaal scenario.
 • Volledig: het project wordt niet alleen op IT aspecten doorgelicht.


home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign