OPDRACHT MANAGEMENT
 
 
 
Definitie van een opdracht
Onder een opdracht verstaat BiTiS Consultancy een stuk werk dat extern wordt uitbesteed onder contractuele voorwaarden. Het resultaat wordt exact afgesproken en de randvoorwaarden en condities vastgelegd. Over het algemeen wordt een vaste prijs en een datum oplevering afgesproken. Soms zelfs met boete clausules.

Wat betekenen dit soort opdrachten voor een bedrijf?
Het lijkt heel simpel; er wordt een RFP (Request For Proposal) uitgestuurd naar verschillende partijen met het verzoek een offerte voor een bepaald stuk werk te doen. Veelal met het verzoek om te leveren conform vaste prijs en vaste opleverdatum (fixed price / fixed date). Dit lijkt een veilige constructie voor de opdrachtgever. Voor een vaste prijs binnen een vast tijdsbestek krijgt u wat u wilt hebben. Helaas is de praktijk anders. Opdrachtnemers zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen en vaak door schade en schande wijs geworden. Vaak worden opdrachten aangenomen tegen scherpe prijzen, maar onder (zeer) strenge condities. Indien er maar wat gebeurt in het project, ontvangt u een change request. Plotseling krijgt u te maken met heel andere uurtarieven. Op deze manier zijn er veel projecten duurder uitgevallen dan gedacht en hebben zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een slecht gevoel overgehouden. De belangrijkste vraag die u zich als opdrachtgever moet afvragen is: "zijn wij als bedrijf professioneel genoeg om een fixed price / fixed date opdracht aan te sturen" en "kunnen wij als bedrijf alle randvoorwaarden en condities invullen die de opdrachtnemer eist?"

Een fixed price / fixed date opdracht vergt nogal wat van u als opdrachtgever. Zowel de opdrachtgever als de eigen organisatie moet strak aangestuurd worden. Heeft u als opdrachtgever hier voldoende tijd voor?

BiTiS Consultancy en Opdracht Management
BiTiS Consultancy biedt de volgende diensten aan:
  • Aansturen van opdrachten. Opdrachten die uitbesteed zijn geven u als opdrachtgever vaak de nodige zorgen. BiTiS Consultancy kan namens u als opdrachtgever acteren en zowel de opdrachtnemer aansturen, als wel u eigen organisatie. De opdrachtgever wordt conform het contract aangestuurd en er wordt voor gezorgd dat uw eigen organisatie conform afspraken de randvoorwaarden en condities invult.
  • Audits. BiTiS Consultancy beschikt over een standaard aanpak een opdracht volledig door te lichten. A.d.h.v. een standaard vragenlijst wordt nagegaan of zowel de opdrachtgever als wel de opdrachtnemer alle gemaakte afspraken op de juiste manier nakomen. Tevens wordt er bekeken of met de belangrijkste aspecten van een opdracht rekening gehouden is. De uitkomst van de audit is een score. Op basis van deze score en een standaard benchmark, worden aanbevelingen gedaan de opdracht op een succesvolle manier te beheersen en tot een goed einde te brengen.
  • RFI, RFP, RFQ. BiTiS Consultancy kan u helpen met het extern uitbesteden van een opdracht. Afhankelijk van het proces dat u door wil gaan kan BiTiS Consultancy u helpen met het opstellen van een RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposal) of een RFQ (Request For Quotation). Wij helpen u met het beoordelen van de voorstellen of offertes welke u van opdrachtnemers ontvangt en kunnen u a.d.h.v. van een beoordelingsmethodiek ondersteunen bij het maken van een keuze voor de opdrachtnemer.
  • Risico Analyse. A.d.h.v een checklist worden alle onderdelen van de opdracht onder de loep genomen. De uitkomst van de risico analyse is een score (red, amber, green). A.d.h.v. deze score worden aanbevelingen gedaan hoe risico's beheerst kunnen worden.
  • Ondersteuning bij het aansturen en beheersen van een opdracht. Als opdrachtgever mist u vaak tijd, kennis en ervaring een opdracht op een goede manier aan te sturen. BiTiS Consulting kan namens de opdrachtgever een aantal activiteiten aansturen en de opdrachtgever adviseren welke maatregelen te nemen opdat de opdracht op koers blijft. Op deze manier heeft u een grotere zekerheid dat de opdracht conform afspraken uitgevoerd wordt.
home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign