BiTiS IMPLEMENTATIE METHODE
 
 
 
 
BiTiS Implementatie Methode (BIM)
BiTiS Consultancy heeft een methode ontwikkeld welke gericht is op het realiseren van business doelstellingen met behulp van het ontwikkelen en implementeren IT oplossingen. De BIM is geen rocket science, maar een verzameling van best practices, samengebracht in een methode. De BIM combineert activiteiten welke uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever met de activiteiten uit het IT project.

6 Stromen
De BIM bestaat uit 6 stromen, te weten:

- Communiceren
- Meten
-
Veranderen
- Ontwerpen
- Ontwikkelen
- Ondersteunen

De stromen communiceren, meten en veranderen zijn gericht op het bereiken van de doelstellingen uit de business case. De stromen ontwerpen en ontwikkelen zijn gericht op de IT oplossing. Deze 5 stromen worden ondersteund door een projectbureau.

Een aantal voorbeelden van activiteiten per stroom:

Communiceren: communicatiestrategie, communicatiematrix, communicatieplan, uitvoeren van communicatie activiteiten, verzamelen van feedback

Meten: vaststellen meetindicatoren (zgn. KPI's, key performance indicators), nulmeting, prioriteiten vaststellen, verandering meting

Veranderen: verwachtingsmanagement, (re)organiseren, weerstand overwinnen, AS-IS analyse, TO-BE situatie bepalen, gap-analysis processen veranderen, trainen, accepteren, implementeren.

Ontwerpen: architectuur, infrastructuur ontwerpen, business doelstellingen vertalen naar een IT oplossing, specificaties opstellen, vastleggen van de acceptatiecriteria, testontwerpen maken.

Ontwikkelen: bouwen van IT oplossing, testen, conversie en migratie voorbereiden, technische integratie testen, performance test, systeem integratie test, voorbereiden systeembeheer organisatie, overdracht naar productie.

Ondersteunen: project administratie, project logistiek, risico management, bewaken van voortgang, rapporteren, kwaliteits management.

Combinatie van activiteiten
Vanzelfsprekend vormen de activiteiten binnen de stromen géén onafhankelijk proces, maar zijn de activiteiten binnen de stromen afhankelijk van elkaar. Per project wordt er een activiteitenschema en een planning opgesteld. Een activiteitenschema ziet er als volgt uit (voorbeeld is beginfase):Templates en voorbeelden
BIM bevat van vrijwel iedere activiteit een template, welke aangepast kan worden naar de standaards en wensen van de klant. Eveneens zijn talloze (anonieme) voorbeelden beschikbaar, die het denkproces versnellen en de productiesnelheid verhogen.

BiTiS Consultancy dienstverlening
Met behulp van de BIM helpt BiTiS Consultancy de klant bij het opzetten van het activiteitenschema en de planning. Per activiteit ondersteunt BiTiS Consultancy bij de uitvoering. Gedurende het project begeleidt BiTiS Consultancy de klant in het monitoren en uitvoeren van de diverse activiteiten. Eventueel adviseert BiTiS Consultancy de stuurgroep over de voortgang en te nemen beslissingen. Wekelijks rapporteert BiTiS Consultancy over de voortgang zoals deze binnen het project wordt waargenomen. BiTiS Consultancy vormt het geweten van het project en denkt vanuit de business doelstellingen van de klant.
home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign