IMPLEMENTATIE MANAGEMENT
 
 
 
 
Implementatie management ervaringen
  • De business case wordt alleen gebruikt om het budget te krijgen. Daarna kijken we nooit meer naar de business case.
  • We denken dat het project succesvol is geweest, maar we kunnen het niet bewijzen.
  • Technisch gezien is het project een succes, maar de organisatie is er niet klaar voor en we doen het werk nog precies op dezelfde manier, maar dan met een nieuw systeem.
  • De directie hoopt dat met het implementeren van een nieuw IT systeem alle business problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
  • Mensen zijn bang voor het nieuwe systeem. Zij vrezen voor hun baan en de meest wilde geruchten zingen rond in de organisatie.
Herkenbaar? Misschien wel, veel IT projecten hebben dit soort ervaringen.

Hoe meer rendement te halen uit IT implementaties
IT projecten worden vaak uitbesteed aan een externe partij of aan de eigen IT afdeling. Dit betekent dat het project los van de organisatie komt te staan. De organisatie wordt pas weer met de resultaten van het IT project geconfronteerd als het ge´mplementeerd wordt. Dit leidt tot weerstand in de organisatie, onvoldoende getrainde mensen en bedrijfsprocessen die niet afgestemd zijn op de nieuwe systemen. De oplossing lijkt simpel, er voor zorgen dat de organisatie zich voorbereid op de IT oplossing. Maar hoe moet u dit op een goede, ge´ntegreerde manier aanpakken? BiTiS Consultancy heeft een methode ontwikkeld welke gericht is op het realiseren van business doelstellingen met behulp van het ontwikkelen van IT oplossingen.

BiTiS Implementatie Methode (BIM)
BiTiS heeft een methode ontwikkeld welke gericht is op het realiseren van business doelstellingen met behulp van het ontwikkelen en implementeren van IT oplossingen. De BIM is geen rocket science, maar een verzameling van best practices, samengebracht in een methode.

De BIM combineert activiteiten welke uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever met de activiteiten uit het IT project. De BIM bestaat uit 6 stromen an worden onder verantwoordelijkheid Lees Verder

Diensten implementatie
BiTiS Consulting kan u helpen IT oplossingen succesvol te implementeren in uw organisatie. Wij bieden de volgende diensten aan: :

Quick Scan:
A.d.h.v een vragenlijst gaan wij samen u na of u aan alle aspecten gedacht heeft welke het succes van het project bepalen. De uitkomst is een score en een advies. Indien u denkt dat BiTiS Consulting u kan helpen, dan kunnen wij een activiteitenschema uitwerken waarin aangegeven wordt op welke wijze de organisatie activiteiten ge´ntegreerd kunnen worden met de IT ontwikkelactiviteiten. Dit leidt tot een implementatiescenario waarin de business doelstellingen het uitgangspunt zijn en de IT oplossing tezamen met de organisatie aanpassing de uitwerking. meer

Implementatie Management:
Wij kunnen namens u het ge´ntegreerde management voeren voor zowel de IT oplossing ontwikkeling als wel de organisatie aanpassing. Wij zorgen ervoor dat de IT oplossing conform requirements, budget en tijd opgeleverd wordt en de organisatie volledig voorbereid is op de verandering die dit met zich meebrengt. Dit alles natuurlijk conform de originele business doelstellingen. Er wordt gerapporteerd op basis van de gedefinieerde business doelstellingen en de daarvan afgeleide KPI's.

Opstellen van implementatieplan:
BiTiS consulting kan voor u, met behulp van de BiTiS Implementatie Methode, een volledig, ge´ntegreerd, implementatieplan voor u opstellen. In dit implementatieplan wordt een volledig activiteitenschema uitgewerkt in welke zowel de IT ontwikkelactiviteiten als wel de organisatie aanpassingsactiviteiten volledig worden uitgewerkt. Eveneens wordt een rapportagestructuur uitgewerkt in welke aangegeven wordt op welke wijze de realisatie van de business doelstellingen op basis van KPI's gedurende het project gemeten worden.

Audit en Review:
BiTiS Consultancy beschikt over een Implementatie management Audit en Review methode. A.d.h.v. vragenlijsten wordt het implementatie proces op verschillende aspecten volledig doorgelicht. Het resultaat is een score afgewogen tegen een standaard benchmark. Op basis van deze score worden aanbevelingen gedaan om het implementatie scenario eventueel bij te stellen.

Risico Analyse
A.d.h.v een checklist worden alle onderdelen van het implementatieproces onder de loep genomen. De uitkomst van de risico analyse is een risico barometer (red, amber, green). A.d.h.v. deze score worden aanbevelingen gedaan hoe risico's beheerst kunnen worden.

Ondersteuning opdrachtgever bij het aansturen en beheersen van een implementatie
Als opdrachtgever mist u vaak tijd, kennis en ervaring een implementatie op een goede manier aan te kunnen sturen. De implementatie betreft een ge´ntegreerde aanpak van zowel alle IT ontwikkelactiviteiten als de organisatie aanpassingsactiviteiten. BiTiS Consulting kan namens de opdrachtgever een deel van de implementatie aansturing overnemen, de opdrachtgever adviseren welke maatregelen te nemen om de implementatie bij te sturen, rapportages opstellen, verwachtingen van de organisatie managen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, maar BiTiS Consulting kan u als opdrachtgever coachen en begeleiden bij het aansturen van de implementatie.
home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign