DISCLAIMER
   
Disclaimer

Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. BiTiS Consultancy aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden of voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van beschikbare informatie op deze website. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtechtelijk beschermd en mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van BiTiS Consultancy.

Privacy
De (persoonlijke-) gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle ingevoerde gegevens zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Alle gegevens zullen in vertrouwen worden behandeld en nimmer aan andere organisaties dan BiTiS Consultancy of een van haar concernrelaties worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BiTiS Consultancy behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.
home | disclaimer | contact | copyright © BiTiS Consultancy | all rights reserved | webdevelopment: Datasign